Urządzenie do badania hydrantów wewnętrznych Hydro-check HC-02

1,911.79 

Urządzenie do badania hydrantów wewnętrznych Hydro-check HC-02 + pojemnik na wodę. Tester hydrantów wewnętrznych, HYDRO-TESTER hydrantów wewnętrznych. Tester wydajności hydrantów wewnętrznych.

Opis

Urządzenie do badania hydrantów wewnętrznych Hydro-check HC-02 + pojemnik na wodę

TESTER WYDAJNOŚCI HYDRANTÓW, ZESTAW DO BADANIA HYDRANTÓW WEWNĘTRZNYCH, HYDRO-TESTER HYDRANTÓW.

Urządzenie przeznaczone do pomiaru ciśnienia i wydajności hydrantów wewnętrznych DN 25, DN 33 oraz DN 52 i ZH 52. Urządzenie do badania hydrantów wewnetrznych wykonane jest z wysokiej jakości materiałów odpornych na wilgoć oraz wodę. Zestaw do badania hydrantów Hydro-check HC-01 jest urządzeniem, które pozwala precyzyjnie i dokładnie zbadać ciśnienie i wydajność hydrantów wewnętrznych.

Nasze urządzenie do badania wydajności i ciśnienia hydrantów idealnie nadaje się do sprawdzania wydajności w przeglądach okresowych hydrantów czy w badaniach odbiorowych wydajności hydrantów wewnętrznych w obiektach przekazywanych do użytkowania.

Urządzenie wyposażone jest w wysokiej klasy dysze pomiarowe o przebadanym i wyznaczonym laboratoryjnie współczynniku K oraz manometr kl. 1,6 dzięki temu pomiar wydajności i ciśnienia w badanym hydrancie wewnętrznym jest precyzyjny i dokładny.

Wartość współczynników K dysz pomiarowych jest wyznaczony i obliczony laboratoryjne dla danej konfiguracji urządzenia hydro-check HC-01, co pozwala uzyskać wyniki wydajności i ciśnienia hydrantu wewnętrznego o wysokiej dokładności.

Parametr K dyszy pomiarowej posiada udokumentowaną wartość w postaci dokumentacji wydanej przez wydanej przez LABORATORIUM INSTYTUTU INŻYNIERII CIEPLNEJ I PROCESOWEJ WYDZIAŁU MECHANICZNEGO POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ.

Stosowane dysze pomiarowe produkowane są w naszych odlewniach z zachowaniem wysokiej dokładności wymiarów i kształtów. Dysze pomiarowe produkowane przez naszą firmę wytwarzane są zgodnie z normą ISO 2768-1 oraz w klasie tolerancji m.

alt

Urządzenie HC-01 pozwala wykonać pomiar wydajności i ciśnienia hydrantu wewnętrznego w oparciu o normy PN-EN 671-1:2012, 671-3:2002, 671-2:2012 i PN-B-02865:1997 oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
Wszystkie nasze urządzenia są zbadane przez LABORATORIUM TELEMETRII i PRZEPŁYWU OKRĘGOWEGO URZĘDU MIAR W KRAKOWIE oraz posiadają ŚWIADECTWO EKSPERTYZY GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR W KRAKOWIE, ATEST PZH NARODOWEGO INSTYTUTU ZDROWIA PUBLICZNEGO oraz świadectwo ekspertyzy akredytowanego CENTRALNEGO LABORATORIUM URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO..

JAKO JEDYNY PRODUCENT URZĄDZEŃ DO BADANIA WYDAJNOŚCI HYDRANTÓW POSIADAMY CERTYFIKACJE GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR NA NASZE URZĄDZENIA ORAZ OPINIE TECHNICZNE I ŚWIADECTWA EKSPERTYZY POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ. ATEST PZH NARODOWEGO INSTYTUTU ZDROWIA PUBLICZNEGO oraz świadectwo ekspertyzy akredytowanego CENTRALNEGO LABORATORIUM URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO.

alt   alt

alt
alt

Urządzenie Hydro-check HC-01 zostało zarejestrowane w URZĘDZIE PATENTOWYM RP. Urządzenie HC-01 posiada rekomendację STOWARZYSZENIA POŻARNIKÓW POLSKICH.

alt alt

Stosowany w urządzeniu manometr posiada udokumentowaną poprawność wyniku w postaci następującej dokumentacji:

– świadectwo wzorcowania manometru PCA/GUM wydane przez Laboratorium SOLID-BHP lab.

Zawartość opakowania – Urządzenie do badania hydrantów wewnętrznych Hydro-check HC-01:

 • korpus-kolektor DN25 stopu  z mosiądzu i aluminium odporny na ciśnienie 16 bar,
 • manometr z rurką Bourdona  0-16 bar, kl. 1,6 – przyłącz dolny, konstrukcja EN 837-1 (1 szt.),
 • nasada aluminiowa DN25 GW (1 szt.),
 • nasada aluminiowa DN 25 GZ ( 1 szt.),
 • wąż płasko składany powlekany z zewnątrz, dodatkowo z wzmocniona wkładka osłonowa wewnątrz, kolor pomarańczowy lub biały (brak możliwości wyboru), długość ok. 1,4 m,
 • przełączniki 25/52 (1 szt.),
 • Komplet dysz pomiarowych: Dysza DN9 K42 dm3/s, Dysza DN12 K64 1.5 dm3/s, Dysza multiFLOW DN13 K106 2.5 dm3/s, K85 2.0 dm3/s, K45 dm3/s,
 • nasada DN52 GW 1 1/2 cala ( 1 szt.),
 • instrukcja obsługi urządzenia,
 • deklaracja producenta,
 • świadectwo wzorcowania manometru PCA/GUM wydane przez Laboratorium SOLID-BHP lab,
 • certyfikat autoryzacji,
 • karta wydajności dysz pomiarowych,
 • opinia techniczna Politechniki Krakowskiej,
 • ŚWIADECTWO EKSPERTYZY GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR,
 • ŚWIADECTWO WZORCOWANIA
 • ATEST PZH,
 • karty badania dysz pomiarowych,
 • beczka 50L,
 • Solidna skrzynka na urządzenie wykonana z ABS i Poliwęglanu oraz polimerów o podwyższonej wytrzymałości. Solidna ergonomiczna rączka z aluminium. Skrzynka wyposażona z organizer.

 Sugerowane akcesoria dodatkowe (płatne dodatkowo):

elektroniczny tester hydrantów FLOW TEST FT-01
elektroniczny tester hydrantów FLOW TEST FT-02
elektroniczny tester hydrantów FLOW TEST FT-03 +aplikacja smartSOLID

Zestaw i urządzenia do badania wydajności hydratnów

– aplikacja smartSOLID,
– program komputerowy hydroserwis.

Urządzenie posiada opinie techniczną LABORATORIUM INSTYTUTU INŻYNIERII CIEPLNEJ I PROCESOWEJ WYDZIAŁU MECHANICZNEGO POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ.

Urządzenie do badania hydrantów wewnętrznych Hydro-check HC-01 objęte jest 36 miesięczną gwarancją Producenta.

Układ pomiarowy HC-01 jest tak zaprojektowany i skalibrowany, że dla zastosowanych dysz pomiarowych  przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa (2 bary) generuje następujące wydajności Q:

Dysza pomiarowa DN9 K42 -1.0 dm3/s,
Dysza pomiarowa multiFLOW DN13 K45 -1.06 dm3/s,
Dysza pomiarowa DN12 K64 -1.5 dm3/s,
Dysza pomiarowa multiFLOW DN13  K85 -2.0 dm3/s,
Dysza pomiarowa multiFLOW DN13 K106 -2.5 dm3/s.

Urządzenie HC-01 pozwala wykonać pomiar wydajności i ciśnienia hydrantu wewnętrznego w oparciu o normy PN-EN 671-1:2012, 671-3:2002, 671-2:2012 i PN-B-02865:1997 oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Na prezentowany sprzęt pomiarowy Hydro-check HC-01 nie jest wymagany certyfikat CNBOP, gdyż jest to urządzenie pomiarowe, a nie podręczny sprzęt gaśniczy.

Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania.

W myśl tych przepisów wyroby służące zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie życia i zdrowia wprowadzane do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej (tj. PSP, OSP, inne wymienione w art. 15 ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r.2 ) oraz wykorzystywane przez te jednostki do alarmowania o pożarze lub innym zagrożeniu oraz do prowadzenia działań ratowniczych, a także podręczny sprzęt gaśniczy mogą być stosowane wyłącznie po uzyskaniu dopuszczenia do użytkowania.

Urządzenie do badania hydrantów wewnętrznych, Zestaw do badania hydrantów wewnętrznych, Producent urządzeń do badania hydrantów. Urządzenia do badania hydrantów.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Urządzenie do badania hydrantów wewnętrznych Hydro-check HC-02”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.