Pomiar czynników pyłowych

Akredytowane Laboratorium Środowiska Pracy “Grupa INTERLIS”
Pracownia Terenowa w Tomaszowie Maz.

email: pracowniatomaszow@interlis.pl
tel: 44 307 03 91 kom: 696 496 378

interlis_logo
pyl-ikon

Pomiar czynników pyłowych

w przygotowaniu…

Pomiar pyłu zawieszonego

Pracodawca ma obowiązek, zapewnić swoim pracownikom odpowiednie warunki i bezpieczeństwo. Regularne wykonywanie pomiarów pyłów i substancji szkodliwych, pozwoli na utrzymanie stężenia szkodliwego pyłu zawieszonego i oparów w normie, które nie będą miały negatywnego wpływu na zdrowie osób znajdujących się w pomieszczeniach.

Najbardziej narażone są takie placówki jak:

 • fabryki,
 • magazyny,
 • hale transportowe,
 • biura o dużych powierzchniach (open space).

Należy pamiętać również o odpowiednim przygotowaniu swojej firmy, pozwalające na skuteczną pracę działalności zajmującej się zleceniem.

O czym należy pamiętać?

Zleceniodawca powinien być przygotowany, by udzielić wszystkich szczegółowych informacji, które mogą okazać się przydatne w czasie pomiarów.

Należą do nich między innymi:

 • zakres zadań wykonywanych przez pracownika, który stacjonuje przy weryfikowanym stanowisku,
 • wskazanie miejsc, które mają zostać sprawdzone,
 • wykaz zagrażających substancji chemicznych,
 • przedstawienie planów budynku i rozmieszczenie hal, magazynów i reszty pomieszczeń,
 • przekazanie informacji dotyczących zakresu działalności firmy, która ma przejść profesjonalne badanie.

Tak przygotowane materiały, ułatwią pracę kontrolerów i pracowników naszej firmy Ekofit, którzy będą wykonywać pomiary, minimalizując tym samym, czas poświęcony na badanie i okres, w którym osoba zajmująca dane stanowisko pracy, nie będzie mogła z niego korzystać.

Pracodawca nie powinien przechowywać w tajemnicy, wyników badań jak pomiary emisji pyłów szkodliwych i substancji chemicznych w powietrzu, zwłaszcza przed swoimi pracownikami, którzy stale narażeni są na kontakt z niebezpiecznymi substancjami na swoim stanowisku. Należy również przedstawić je organom dokonującym kontrolę, jeśli będą one tego wymagać.

Kiedy wykonać pomiar pyłu w powietrzu?

Pierwsze badanie, powinno mieć miejsce nie później niż 30 dni od czasu utworzenia zakładu. Dalszy zakres, w którym powinny być one wykonywane, zależny jest od wyniku ostatniego pomiaru. Jeśli nie było zastrzeżeń przy dwóch ostatnich wizytach firmy dokonującej kontroli i stężenie czynnika szkodliwego, nie przekroczyło normy między 0,1 i 0,5 NDS, to pracodawca musi wykonać minimalnie jeden pomiar co dwa lata! Jeśli wartości przekroczyły granicę 0,5 NDS, okres ten skraca się do corocznej wizyty kontrolerów.

Sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana, jeśli stanowisko pracy, obejmuje wykonywania zadania z czynnikami rakotwórczymi i mutagennymi. Wymagania są bardzo do siebie podobne, ponieważ prezentują się w następujący sposób:

 • raz na 6 miesięcy, jeśli wynik ostatnich dwóch badań wskazał poziom między 0,1 i 0,5 NDS,
 • raz na 3 miesiące, jeśli wynik przekroczył poziom 0,5 NDS.

Czy warto korzystać z naszych usług?

Jako profesjonalna firma, zajmująca się między innymi takimi usługami jak pomiar pyłu, gwarantujemy satysfakcję z wykonanego przez nas zlecenia. Dysponujemy wykwalifikowanym personelem i najbardziej zaawansowanymi technologicznie narzędziami.

Renata Bezat

Pracownik laboratorium – Przedstawiciel regionalny

tel. 44 307 03 91, kom. 696 496 378

email: pracowniatomaszow@interlis.pl