Pomiar czynników pyłowych na stanowisku pracy

Akredytowane Laboratorium Środowiska Pracy “Grupa INTERLIS”
Pracownia Terenowa w Tomaszowie Maz.

email: pracowniatomaszow@interlis.pl
tel: 44 307 03 91 kom: 696 496 378

Grupa interlis
Pomiar czynników pyłowych

Pomiar czynników pyłowych

w przygotowaniu…

Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom bezpieczne warunki pracy. Na wielu stanowiskach osoby zatrudnione mogą mieć styczność z pyłami mającymi negatywny wpływ na ich zdrowie. Pyły przedostające się do organizmu powodują dyskomfort, bo podrażniają drogi oddechowe, a stała ekspozycja na nie może spowodować rozwój choroby zawodowej (np. pylicy płuc). Przeprowadzane regularnie pomiary czynników szkodliwych pozwalają monitorować stężenie pyłu w powietrzu i reagować, gdy normy zostają przekroczone.

Pomiary stężenia pyłów przeprowadza się na różnych stanowiskach pracy. Najbardziej narażone na występowanie pyłów są takie placówki jak:

 • fabryki i zakłady produkcyjne, szwalnie,

 • magazyny i hale transportowe,

 • kopalnie, piekarnie, stolarnie,

 • biura o dużych powierzchniach (open space).

Eksperckie pomiary w środowisku pracy

Aby zapewnić pracownikom bezpieczne warunki pracy i realizować obowiązki wynikające z Kodeksu pracy oraz różnych rozporządzeń, zapraszamy do skorzystania z naszej oferty – Akredytowane Laboratorium Środowiska Pracy. W Ekofit zatrudniamy specjalistów, którzy wykonują m.in. pomiary czynników pyłowych w zakładach pracy.

Pomiar pyłów – jak przygotować firmę?

Wykonujemy pomiary czynników pyłowych w różnych zakładach pracy. Aby nasza praca przebiegała sprawnie i nie zakłócała bieżącej działalności firmy, prosimy o przygotowanie następujących informacji:

 • zakresu zadań wykonywanych przez pracownika na stanowisku, na którym będziemy wykonywać pomiary emisji pyłu,

 • miejsc, które mają zostać sprawdzone,

 • wykazu zagrażających substancji chemicznych, które są stosowane na terenie zakładu pracy

 • planów budynku i rozmieszczenia hal, magazynów i reszty pomieszczeń,

 • zakresu działalności firmy, która ma przejść profesjonalne badanie pomiaru pyłów w powietrzu.

Udostępnienie naszym ekspertom powyższych informacji ułatwi przeprowadzenie pomiaru pyłów w powietrzu i skróci czas przeprowadzania badania.

Kiedy wykonać pomiar czynników szkodliwych?

Pomiar zapylenia jest wykonany po to, aby kontrolować warunki pracy w firmie oraz – jeżeli będzie to konieczne – wdrożyć nowoczesne rozwiązania chroniące osoby zatrudnione przed negatywnym wpływem pyłów.

Pierwszy pomiar czynników pyłowych powinien odbyć się nie później niż 30 dni od momentu utworzenia zakładu pracy. Terminy kolejnych pomiarów pyłów w powietrzu są uzależnione od wyniku poprzedniego badania. Jeśli stężenie czynnika szkodliwego nie przekroczyło normy między 0,1 i 0,5 NDS, to kolejny pomiar pyłów w powietrzu musi odbyć się w ciągu dwóch lat. Jeśli wartości przekroczyły granicę 0,5 NDS, to następny pomiar pyłu musi odbyć się w ciągu roku.

Sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana, gdy mowa o stanowiskach, na których pracownicy mają do czynienia z czynnikami rakotwórczymi i mutagennymi. Wówczas pomiar zapylenia powietrza wykonuje się:

 • raz na 6 miesięcy, jeśli wynik ostatnich dwóch badań wskazał poziom między 0,1 i 0,5 NDS,

 • raz na 3 miesiące, jeśli wynik przekroczył poziom 0,5 NDS.

Pomiar mikroklimatu na stanowisku pracy kończy się przygotowaniem dokumentu, w którym zamieszczamy informacje o wynikach. Dostarczony przez nas dokument powinien zostać okazany pracownikom do wglądu, a następnie zarchiwizowany. Przechowywanie wyników pomiaru zapylenia powietrza jest bardzo ważne – pracodawca może zostać poproszony o ich okazanie przez osoby kontrolujące zakład pracy.

Dlaczego pomiar zapylenia warto zlecić właśnie nam?

Ekofit ma w ofercie kompleksową usługę badania środowiska pracy. Nasi specjaliści wykonują różne pomiary m.in. pomiar drgań mechanicznych, pomiar natężenia oświetlenia, pomiar hałasu i pomiar czynników pyłowych. Ponieważ dysponujemy zaawansowanymi technologicznie narzędziami, gwarantujemy dokładne pomiary i szybkie wykonanie prac.

Renata Bezat

Pracownik laboratorium – Przedstawiciel regionalny

tel. 44 307 03 91, kom. 696 496 378

email: pracowniatomaszow@interlis.pl