Pomiar czynników pyłowych

Akredytowane Laboratorium Środowiska Pracy “Grupa INTERLIS”
Pracownia Terenowa w Tomaszowie Maz.

email: pracowniatomaszow@interlis.pl
tel: 44 307 03 91 kom: 696 496 378

interlis_logo
pyl-ikon

Pomiar czynników pyłowych

w przygotowaniu…

Pomiar pyłu zawieszonego na stanowisku pracy

Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom bezpieczne warunki pracy. Na wielu stanowiskach osoby zatrudnione mogą mieć styczność z pyłami mającymi negatywny wpływ na ich zdrowie. Pyły przedostające się do organizmu powodują dyskomfort, bo podrażniają drogi oddechowe, a stała ekspozycja na nie może spowodować rozwój choroby zawodowej (np. pylicy płuc). Przeprowadzane regularnie pomiary pyłu w powietrzu pozwalają monitorować ich stężenie i reagować, gdy normy zostają przekroczone.

Pomiary stężenia pyłów przeprowadza się na różnych stanowiskach pracy. Najbardziej narażone na występowanie pyłów są takie placówki jak:

 • fabryki i zakłady produkcyjne, szwalnie,
 • magazyny i hale transportowe,
 • kopalnie, piekarnie, stolarnie,
 • biura o dużych powierzchniach (open space).

Aby zapewnić pracownikom bezpieczne warunki pracy i zrealizować obowiązki wynikające z Kodeksu pracy oraz różnych rozporządzeń, zapraszamy do skorzystania z naszej oferty – Akredytowane Laboratorium Środowiska Pracy. W Ekofit zatrudniamy specjalistów, którzy wykonują m.in. pomiary pyłu zawieszonego w zakładach pracy.

Pomiar pyłów – jak przygotować firmę?

Wykonujemy pomiar stężenia pyłu w różnych zakładach pracy. Aby nasza praca przebiegała sprawnie i nie zakłócała bieżącej działalności firmy, prosimy o przygotowanie następujących informacji:

 • zakresu zadań wykonywanych przez pracownika na stanowisku, na którym będziemy wykonywać pomiary emisji pyłu,
 • miejsc, które mają zostać sprawdzone,
 • wykazu zagrażających substancji chemicznych, które są stosowane na terenie zakładu pracy
 • planów budynku i rozmieszczenia hal, magazynów i reszty pomieszczeń,
 • zakresu działalności firmy, która ma przejść profesjonalne badanie pomiaru pyłów w powietrzu.

Udostępnienie naszym ekspertom powyższych informacji ułatwi przeprowadzenie pomiaru pyłów w powietrzu i skróci czas przeprowadzania badania.

Kiedy wykonać pomiar pyłu na stanowisku pracy w powietrzu?

Pomiar zapylenia jest wykonany po to, aby skontrolować warunki pracy w firmie oraz – jeżeli będzie to konieczne – wdrożyć nowoczesne rozwiązania chroniące osoby zatrudnione przed negatywnym wpływem pyłów.

Pierwszy pomiar pyłów w powietrzu powinien odbyć się nie później niż 30 dni od momentu utworzenia zakładu pracy. Terminy kolejnych pomiarów pyłów w powietrzu są uzależnione od wyniku poprzedniego badania. Jeśli stężenie czynnika szkodliwego nie przekroczyło normy między 0,1 i 0,5 NDS, to kolejny pomiar pyłów w powietrzu musi odbyć się w ciągu dwóch lat. Jeśli wartości przekroczyły granicę 0,5 NDS, to następny pomiar pyłu musi odbyć się w ciągu roku.

Sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana, gdy mowa o stanowiskach, na których pracownicy mają do czynienia z czynnikami rakotwórczymi i mutagennymi. Wówczas pomiar zapylenia powietrza wykonuje się:

 • raz na 6 miesięcy, jeśli wynik ostatnich dwóch badań wskazał poziom między 0,1 i 0,5 NDS,
 • raz na 3 miesiące, jeśli wynik przekroczył poziom 0,5 NDS.

Pomiar pyłu kończy się przygotowaniem dokumentu, w którym zamieszczamy informacje o wynikach. Dostarczony przez nas dokument powinien zostać okazany pracownikom do wglądu, a następnie zarchiwizowany. Przechowywanie wyników pomiaru zapylenia powietrza jest bardzo ważne – pracodawca może zostać poproszony o ich okazanie przez osoby kontrolujące zakład pracy.

Dlaczego pomiar zapylenia warto zlecić właśnie nam?

Ekofit ma w ofercie kompleksową usługę badania środowiska pracy. Nasi specjaliści wykonują różne pomiary, m.in.: pomiar drgań mechanicznych, pomiar natężenia oświetlenia, pomiar hałasu i pomiar zapylenia powietrza. Ponieważ dysponujemy zaawansowanymi technologicznie narzędziami, gwarantujemy dokładne pomiary i szybkie wykonanie prac.

Renata Bezat

Pracownik laboratorium – Przedstawiciel regionalny

tel. 44 307 03 91, kom. 696 496 378

email: pracowniatomaszow@interlis.pl