RODO – Inspektor ochrony danych osobowych

Rozporządzenie unijne RODO w zakresie ochrony danych osobowych zrewolucjonizowało branżę małych i średnich przedsiębiorców. W dniu 25 maja 2018 roku nałożono prawne zobowiązania na organizacje, które gromadzą, przechowują lub przetwarzają dane, z możliwością otrzymania kar finansowych za niedostosowanie się do aktualnych przepisów. W przypadku kontroli to przedsiębiorca musi dowieść swojej racji, że działa zgodnie z przepisami prawnymi, a więc cały ciężar odpowiedzialności spoczywa na jego barkach.

Konsekwencje nieznajomości RODO

Za niedostosowanie się do obowiązujących przepisów RODO przewidziano sankcję dla przedsiębiorców w wysokości 20 milionów euro lub do 4 % całkowitego rocznego światowego obrotu danej organizacji z roku poprzedniego.

Fachowa pomoc w zakresie ochrony danych osobowych

Zdajemy sobie sprawę z tego, jak dużą wagę mają dla każdego przedsiębiorcy dane osobowe oraz mamy świadomość konsekwencji, które wynikają z nieprzestrzegania ich ochrony. Dlatego przygotowaliśmy pełne usługi w zakresie outsourcingu ochrony danych osobowych oraz inspektora danych osobowych w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Dzięki udziałowi w szkoleniu masz gwarancję zrozumienia znajomości kontekstu RODO, przygotowania się do wprowadzenia nowych zmian oraz zachowania nienaruszalności prawa.

Według europejskiej reformy RODO niektóre organizacje zmuszone będą do powołania specjalnego Inspektora Ochrony Danych. Dla większości spółek jest to nie lada wyzwanie, bo liczba wykwalifikowanych specjalistów w tej dziedzinie jest niewielka. Co więcej, osoby zatrudnione na tym stanowisku mogą nie posiadać właściwych certyfikatów, by spełnić normy prawne. Dlatego usługi świadczone przez Inspektora Danych Osobowych zapewnią każdej organizacji prawidłowe wdrożenie nowych regulacji prawnych, zapewniając korzyści w zakresie bezpieczeństwa, oszczędności, zarządzania ryzykiem czy produktywności.

Wsparcie w zakresie wdrożenia danych osobowych

Nasza kompleksowa pomoc pozwoli Ci lepiej zrozumieć warunki i wymagania przedsiębiorstwa, a także przepływ danych osobowych, który wynika z nowego rozporządzenia. Wystarczy, że skontaktujesz się z nami i umówisz na spotkanie. Zapraszamy!

Szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych

Aby w stu procentach odpowiadać na potrzeby naszych Klientów, rozszerzyliśmy ofertę szkoleń o dodatkowe zakresy – w tym między innymi ochrony danych osobowych. Oprócz tego proponujemy także przeprowadzanie kompleksowych audytów RODO w małych i średnich firmach. Szukasz profesjonalistów, którzy zapewnią niezbędne wsparcie w zakresie wdrożenia danych osobowych? Postaw na outsourcing z Ekofit – zapraszamy!

Inspektor ochrony danych osobowych: wymagania

Obecne wymagania odnośnie do funkcjonowania Inspektorów Ochrony Danych Osobowych reguluje prawo Unii Europejskiej. Konkretnie chodzi o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Maja one za zadanie lepszą ochronę danych osobowych rozumianą jako podstawowe prawo każdego obywatela UE, w tym — zabezpieczenie przed przestępczością i terroryzmem również w świecie cyfrowym. Każdy, kto chce zostać IDO musi spełniać następujące warunki:

  • posiadać pełnię praw publicznych i korzystać z nich,
  • odznaczać się niekaralnością,
  • posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe, tj. fachową wiedzę z zakresu prawa i praktyki w dziedzinie danych osobowych,
  • posiadać umiejętności niezbędne do wykonywania zadań, o których mowa w art. 47 ust. 1 Ustawy DODO.

Kiedy należy powołać Inspektora Ochrony Danych Osobowych?

Inspektora Ochrony Danych Osobowych należy powołać, kiedy mamy do czynienia z:

  • organem lub podmiotem publicznym przetwarzającym te dane (za wyjątkiem sądów),
  • podmiotem, który regularnie i systematycznie przetwarza te dane na dużą skalę,
  • administratorem przetwarzającym na dużą skalę szczególne kategorie danych osobowych, np. dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa.

Kto powołuje Inspektora Ochrony Danych Osobowych?

Obowiązek ten spoczywa na administratorze danych. Z reguły jest nim właściciel firmy zajmującej się np. monitoringiem, działaniami marketingowymi opartymi na danych, śledzeniem lokalizacji, monitoringiem wizyjnym, obsługą sieci telekomunikacyjnych oraz usługami w nich świadczonymi, a także reklamą behawioralną. Jeżeli choć jedna z tych czynności wchodzi w zakres działań firmy — wówczas trzeba powołać Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Sprawdza on m.in. sposób przetwarzania danych dotyczących pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych oraz religijnych, przynależności do związków zawodowych, danych biometrycznych oraz dotyczących zdrowia i orientacji seksualnej danej osoby.

Czy Inspektor Ochrony Danych Osobowych musi być pracownikiem?

Inspektor Ochrony Danych Osobowych może, choć nie musi, być pracownikiem danej firmy. W drugim przypadku wykonuje on zadania na podstawie stosownej umowy o świadczenie usług. Dane kontaktowe powołanego na takie stanowisko pracownika powinny zostać upublicznione. W firmie EKOFIT zajmujemy się organizacją szkoleń, dzięki którym Klienci mogą zdobyć kompleksowe uprawnienia upoważniające do objęcia omawianego stanowiska. W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu.

Dariusz Bezat
tel. 608 404 427
dariusz.bezat@ekofit.pl


Formularz kontaktowy:

Uprzejmie informujemy, że:

1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez firmę Grupa Ekofit sp. z o.o. z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim 97-200 ul. Bema 95, NIP: 773 249 67 60 (zwaną dalej Administratorem).

2. Państwa dane wskazane w formularzu kontaktowym będą wykorzystywane na podstawie udzielonej zgody, w celu odpowiedzi na Państwa wiadomość/zapytanie - a podanie danych jest dobrowolne i nie jest niezbędne dla zawarcia i wykonania umów z Administratorem, lecz jest niezbędne dla odpowiedzi przez Administratora na Państwa wiadomość/zapytanie.

3. Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@ekofit.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy. Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani. Państwa dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.