Szkolenia SEP dla branży elektrycznej – dlaczego są tak ważne?

Szkolenia SEP stanowią specjalistyczną formę przygotowania zawodowego i edukacji w dziedzinie elektryki. Są one ukierunkowane na przekazywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania prac związanych z instalacjami. Szkolenia te są skierowane zarówno do profesjonalistów w branży elektrycznej, jak i do osób, które dopiero rozpoczynają swoją karierę w zawodzie.   Szkolenia
Read More

Co obejmuje kurs BHP w pracy biurowej?

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy to kluczowy aspekt bezpieczeństwa pracowników w miejscu pracy. Choć praca biurowa może wydawać się mniej ryzykowna niż zawody związane z przemysłem czy budownictwem, również w biurach istnieją potencjalne zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników. Właśnie dlatego kurs BHP w pracy biurowej ma tak
Read More

Do czego służy zestaw do badania hydrantów?

Hydrant dostarcza wody podczas działań gaśniczych. Hydranty montowane są nie tylko na zewnątrz, ale również w budynkach, tak aby w razie pożaru można było szybko zacząć akcję ratunkową. Przeglądy hydrantów są obowiązkowe, a przeprowadzać je powinny osoby z uprawnieniami w tym zakresie. Jak często trzeba robić przeglądy hydrantów? Częstotliwość przeglądów
Read More

Po co stosuje się urządzenia do badania hydrantów?

Podczas gaszenia pożarów konieczny jest stały dostęp do wody, do tego musi ona płynąć pod odpowiednio wysokim ciśnieniem. Hydranty nie są na co dzień używane, dlatego powinno się je systematycznie kontrolować pod kątem sprawności, w czym pomagają specjalistyczne urządzenia. Co się sprawdza podczas przeglądu hydrantów? Przegląd polega na weryfikacji stanu
Read More

Czego nauczymy się podczas szkolenia SEP?

Szkolenie SEP dotyczy dozoru i eksploatacji sieci elektroenergetycznych. Jest ono wymagane dla osób, które chcą pracować w zawodzie elektryka, będą też pożądaną kompetencją w wielu innych branżach. W szkoleniach SEP może wziąć udział każdy, kto ma ukończone 18 lat.   Na czym polegają szkolenia SEP? Jest to specjalne szkolenie, dzięki
Read More