BHP - szkolenie przez internet

Przestrzeganie zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy jest niezwykle ważne. Ich lekceważenie lub niedopełnienie może mieć przykre konsekwencje, a nawet narazić na niebezpieczeństwo czyjeś zdrowie lub życie. W EKOFIT zajmujemy się prowadzeniem specjalistycznych szkoleń oraz kursów BHP dopasowanych do odpowiedniego do rodzaju wykonywanej pracy. Organizujemy zarówno szkolenia wstępne, jak i okresowe.

Szkolenia BHP dla pracodawców i pracowników

Podczas prowadzonych przez nas kursów BHP zapoznajemy uczestników z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, omawiamy zagrożenia związane z obejmowanym stanowiskiem oraz przepisy i zasady obowiązujące w danym zakładzie pracy. Organizujemy wstępne i okresowe szkolenia BHP online, kursy dla konserwatorów podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów, kursy pierwszej pomocy przedmedycznej czy szkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Każdy z uczestników po pozytywnym ukończeniu szkolenia otrzymuje certyfikat.

Szkolenia BHP wstępne i okresowe

Chcesz, żeby Twoje przedsiębiorstwo sprawnie funkcjonowało i było w pełni bezpieczne? Zapraszamy do współpracy z EKOFIT – poznaj naszą szczegółową ofertę szkoleń BHP dla pracowników i pracodawców!

BHP szkolenie – poznaj szczegóły

W naszej ofercie mamy kursy i szkolenia BHP odbywające się przez internet (online), które są przeznaczone zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. Każda osoba, która ukończy dany kurs lub szkolenie z pozytywnym wynikiem, otrzyma certyfikat, który będzie mogła przedłożyć swojemu pracodawcy. Dużą zaletą szkoleń online jest to, że od Ciebie zależy, ile czasu poświęcisz na szkolenie. Niektóre osoby kończą je tego samego dnia, z kolei innym zajmuje to więcej czasu. Wszystkim zainteresowanym oferujemy szkolenia i kursy BHP online z zakresu:

  • bezpieczeństwa i higieny pracy,

  • bezpieczeństwa pożarowego.

Rzetelne szkolenia BHP

Wszystkie szkolenia online są projektowane w sposób staranny. Dbamy o to, aby po szkoleniu BHP wiedza, umiejętności i postawy pracowników oraz kierowników uległy zmianie na lepsze.

Szkolenia BHP online dla pracodawców i pracowników

Wśród oferty naszych kursów BHP znajdziesz szkolenia wyłącznie dla pracodawców i kierowników zespołów, na których nauczysz się, jak kierować zasobami ludzkimi. Po odbyciu szkolenia online otrzymasz certyfikat, który posłuży Ci w pracy przez kolejne 5 lat. Dla pracowników organizujemy szkolenia wstępne i okresowe, które z łatwością odbędziesz online przy własnym komputerze. Szkolenia okresowe BHP podzieliliśmy na rodzaj wykonywanej pracy, np. dla pracowników służby bezpieczeństwa i zdrowia, inżynierów, nauczycieli, administracji, czy dla stanowisk robotniczych. Podział szkoleń ma na celu dopasowanie ich treści do potrzeb uczestników. Chcemy, aby nasi kursanci jak najwięcej informacji pozyskali w trakcie uczestnictwa w naszych kursach BHP.

Szkolenia BHP dla kierowników

Szkolenie kierowników jest bardzo ważne, ponieważ to oni dają przykład pracownikom i to ich postawy wpływają na zachowania podwładnych. Projektując nasze szkolenia z BHP, zawsze pamiętamy o tym, aby właściwie szkolić osoby zarządzające. Im lepiej przeszkolony jest kierownik zespołu, tym bezpieczniejsze są zachowania jego podwładnych. Nie powinno się również zapominać o szkoleniach dla pracowników, ponieważ jest to niezbędne dla stworzenia właściwej kultury bezpieczeństwa.

Dlaczego warto wybrać szkolenia i kursy BHP online?

Szkolenie BHP online to świetne rozwiązanie dla firm, które chcą szybko i fachowo przeszkolić swoich pracowników. Tego typu szkolenie można wykonać w przerwie lub po pracy, nie tracąc czasu na dojazdy do ośrodka szkoleniowego. Można również zorganizować szkolenie przez internet dla wybranych pracowników danej firmy i przy okazji zintegrować ze sobą nowych członków zespołu. Zasady BHP bardzo często są bagatelizowane przez pracowników, a jednak to one odpowiadają za bezpieczeństwo w miejscu pracy. Przygotowane przez naszych specjalistów programy szkoleniowe są nie tylko pełne niezbędnych informacji, ale również interesujące dla uczestników.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Właściwe podejście do BHP ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo pracowników oraz ich postawy. Istotne jest, aby pracodawca dbał o przestrzeganie zasad BHP oraz regularnie szkolił pracowników w tej dziedzinie. Większa dbałość o bezpieczeństwo sprawia, że liczba wypadków w miejscu pracy maleje, a postawy pracowników są bardziej odpowiedzialne. Taki efekt można osiągać również dzięki szkoleniom online. Właśnie dlatego warto wybrać tego rodzaju szkolenia. Jest to wybór polecany przez wiele firm, którym zależy na zaoszczędzeniu czasu swoich pracowników. Poznaj szczegółową ofertę szkoleń BHP przez internet. Rozwiń kompetencje i umiejętności – sprawdź nasze kursy dla pracodawców oraz pracowników.

Szkolenie BHP i inne

W EKOFIT oferujemy liczne produkty, jak również kursy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. Naszym Klientom polecamy w szczególności szkolenia BHP, kursy konserwatorów gaśnic i hydrantów, szkolenia PPOŻ, wysokiej jakości symulatory pożarów,  a także inne usługi. Gwarantujemy przystępną formą nabywania wiedzy oraz zgodne z aktualnymi przepisami zagadnienia. Oferowane kursy możesz odbyć wygodnie bez wychodzenia z domu. Zapraszamy do zapoznania się z całą ofertą.

Kursy BHP przez internet

Nie masz czasu dojechać do firmy zajmującej się organizacją szkoleń BHP? Twój grafik jest zbyt napięty i brakuje Ci czasu podczas wykonywania codziennych obowiązków, aby zaktualizować wiedzę? Skorzystaj z możliwości wzięcia udziału w kursie BHP przez internet. Oferujemy szkolenia wstępne, okresowe, dla pracowników oraz pracodawców. Ukończenie każdego z nich daje Ci certyfikat, który przekazujesz swojemu pracodawcy. Każdy kurs możesz dostosować do własnych możliwości czasowych i zrobić go nawet w przerwie na kawę.

Dlaczego warto odbywać szkolenia BHP?

Jak każde przepisy – również te dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy mogą ulec zmianie. Co więcej – tylko regularnie powtarzane informacje utrwalają się w naszej głowie. Okresowe szkolenia BHP pozwalają zarówno pracownikom, jak i pracodawcom sprawdzić stan wiedzy, uzupełnić ją, a także sprawdzić praktyczne umiejętności. Oferowane przez nas kursy BHP udostępniamy online, więc każdy może skorzystać z nich w dowolnej chwili, nie tracąc przy tym czasu na dojazdy do biura.

Wygodne szkolenia BHP dla pracowników korzystających z home office

Twoja firma przeniosła się w tryb pracy zdalnej, a część pracowników właśnie powinna przejść kurs BHP? Zatrudniłeś nowe osoby, które muszą odbyć szkolenie? Spokojnie – nie musisz gromadzić wszystkich w jednym miejscu, by spełnić wymagania związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. Dzięki kursom online załatwisz swoim podwładnym możliwość odbycia zarówno szkoleń wstępnych, jak i okresowych. Po przejściu przez panel z wiedzą będą musieli odpowiedzieć na pytania kontrolne. Pozytywny wynik umożliwi im odbiór certyfikatu potwierdzającego nabytą wiedzę.

Skorzystaj z bogatej oferty szkoleń w EKOFIT

Oprócz szkoleń BHP polecamy też kursy dla konserwatorów gaśnic i klap dymowych, szkolenia PPOŻ, a także oferujemy możliwość zakupu różnego rodzaju symulatorów pożaru. Dodatkowo świadczymy usługi z zakresu przeglądu, legalizacji, a także naprawy gaśnic, oceny zagrożenia wybuchem czy przeglądu hydrantów. Każde z naszych działań ma na celu poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy. Jeśli jesteś zainteresowany szkoleniami lub naszymi produktami – serdecznie zapraszamy do kontaktu.


Czasookres szkoleń zależy od rodzaju stanowiska.

Pierwsze szkolenie okresowe odbywa się w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od przeprowadzenia szkolenia wstępnego. Wyjątkiem są szkolenia okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami, te przeprowadza się do 6 miesięcy od momentu szkolenia wstępnego.

Po pierwszym szkoleniu okresowym następne przeprowadzamy w okresie nie dłuższym niż 5 lat. Wyjątek stanowią szkolenia dla stanowisk administracyjno-biurowych – co 6 lat oraz szkolenia dla pracowników na stanowiskach robotniczych – co 3 lata lub co 1 rok kiedy występują prace szczególnie niebezpieczne (np. praca na wysokości)

Czas szkolenia uzależniony jest od formy szkolenia i programów szkoleń. Liczony jest w godzinach lekcyjny trwających po 45 minut.

Czas szkolenia wstępnego dzielimy dwa oddzielne instruktaże – ogólny i stanowiskowy.

Instruktaż ogólny trwa minimum 3 godziny lekcyjne. Instruktaż stanowiskowy trwa minimum 8 godzin lekcyjnych – wyjątkiem są stanowiska administracyjno-biurowe – 2 godziny.

Ramowy program szkolenia pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy obejmuje – minimum 64 godziny, w tym 6 godzin ćwiczeń. Jest to kurs bezterminowy.

Ramowy program szkolenia okresowego pracodawców i innych osób kierujących pracownikami – minimum 16 godzin.

Ramowy program szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych – minimum 8 godzin.

Ramowy program szkolenia okresowego pracowników inżynieryjno-technicznych – minimum 16 godzin.

Ramowy program szkolenia okresowego pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby – minimum 32 godziny, w tym 4 godziny ćwiczeń.

Ramowy program szkolenia okresowego pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych oraz pracowników, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia czyli pracownicy, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy – minimum 8 godzin.Szkolenie BHP jest obowiązkowe zarówno dla pracodawców i pracowników.


Instruktaż ogólny prowadzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy, osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby albo pracodawca, który sam wykonuje takie zadania, lub pracownik wyznaczony przez pracodawcę posiadający zasób wiedzy i umiejętności zapewniający właściwą realizację programu instruktażu, mający aktualne zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.Pracodawca ma obowiązek poddawać się szkoleniom BHP.


Zarówno szkolenia wstępne jak i okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy.


Przepisy prawa pracy nie nakazują pracodawcom przeprowadzania szkoleń z zakresu bhp w określonej formie (wybór formy szkolenia należy, co do zasady, do pracodawcy). Wskazują, że pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pacy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.


Szkolenia BHP dzielą się na wstępne i okresowe.