Cennik

  RODZAJ OFEROWANYCH USŁUG CENA FORMA SZKOLENIA
 Szkolenia BHP zwolnione z podatku VAT
Dla Pracodawców
Dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami 180,00  online/stacjonarne
Dla pracodawców pełniących zadania służby BHP 1690,00  online/stacjonarne
Dla Pracowników
W przypadku zatrudnienia nowego pracownika (szkolenie wstępne) 70,00 stacjonarne
W przypadku pracowników już zatrudnionych (szkolenie okresowe)
Dla osób kierujących pracownikami 180,00 online/stacjonarne
Dla stanowisk robotniczych 70,00 stacjonarne
Dla stanowisk administracyjno – biurowych i innych, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia,uciążliwe lub niebezpieczne 70,00 / 70,00  online/stacjonarne
Dla stanowisk  inżynieryjno – technicznych 180,00  online/stacjonarne
Dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby 370,00  online/stacjonarne
Dla nauczycieli 70,00 / 70,00  online/stacjonarne
Dla pracowników służby zdrowia 70,00 / 70,00  online/stacjonarne
Dla przedstawicieli handlowych 70,00 / 70,00  online/stacjonarne
PPOŻ 180,00  online/stacjonarne
 Pierwsza pomoc przedmedyczna 180,00  stacjonarne
 Szkolenia PPOŻ i inne  zwolnione z podatku VAT
Kurs konserwatorów klap oddymiających 1200 zł / 900 zł online/stacjonarne
Kurs konserwatorów klap odcinających w systemach wentylacji pożarowej 850 zł / 750 zł online/stacjonarne
Kurs konserwatorów drzwi, bram i otwieralnych okien przeciwpożarowych 1200 zł / 900 zł online/stacjonarne
Dla konserwatorów gaśnic 1200 zł / 750 zł  online/stacjonarne
Dla konserwatorów hydrantów zewnętrznych 1200 zł / 750 zł  online/stacjonarne
Dla konserwatorów hydrantów wewnętrznych 1200 zł / 750 zł online/ stacjonarne
Kurs dla konserwatorów systemów sygnalizacji pożarowej 1600 zł / 1400 zł online/stacjonarne
Kurs konserwatorów przeciwpożarowego wyłącznika prądu (PWP) 1200 zł / 900 zł online/stacjonarne
Kurs konserwatorów oświetlenia awaryjnego 1200 zł / 900 zł online/stacjonarne
Kurs konserwatorów gazowych urządzeń gaśniczych 1200 zł / 900 zł online/stacjonarne
Kurs konserwatorów przeciwpożarowych zbiorników wodnych 1200 zł / 900 zł online/stacjonarne
Kurs konserwatorów dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO) 950 zł / 900zł online/stacjonarne
Ochrona przeciwpożarowa 180,00  stacjonarne
 Usługi  cena netto ( 23% Vat )
Obsługa firm, zewnętrzna służba BHP do uzgodnienia
Dokumentacja powypadkowa 1000,00
Oceny ryzyka zawodowego 750,00
Instrukcje
Stanowiskowe 100,00
BHP obsługi maszyn, urządzeń i narzędzi 100,00
Audyt BHP od 1000,00
Plan BIOZ
Indywidualne tworzenie planu BIOZ od 950,00
Edytowalny plan BIOZ na CD 97,00
 PPOŻ
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego od 2500,00
Przegląd gaśnic 15,00 zł
Naprawa gaśnicy 2 kg 60,00 zł
Naprawa gaśnicy 4 kg 90,00 zł
Naprawa gaśnicy 6 kg 120,00 zł
Przegląd hydrantów zewnętrznych 220,00
Przegląd hydrantów wewnętrznych 80,00
Ocena zagrożenia wybuchem 8000,00