Cennik

  RODZAJ OFEROWANYCH USŁUGCENA FORMA SZKOLENIA
 Szkolenia BHPzwolnione z podatku VAT
Dla Pracodawców
Dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami97,00 / 150,00 online/stacjonarne
Dla pracodawców pełniących zadania służby BHP1490,00 online/stacjonarne
Dla Pracowników
W przypadku zatrudnienia nowego pracownika (szkolenie wstępne)50,00stacjonarne
W przypadku pracowników już zatrudnionych (szkolenie okresowe)
Dla osób kierujących pracownikami97,00 / 150,00 online/stacjonarne
Dla stanowisk robotniczych50,00 stacjonarne
Dla stanowisk administracyjno – biurowych i innych, których charakter
pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia,uciążliwe lub niebezpieczne
50,00 / 50,00 online/stacjonarne
Dla stanowisk  inżynieryjno – technicznych97,00 / 150,00 online/stacjonarne
Dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących
zadania tej służby
350,00 online/stacjonarne
Dla nauczycieli50,00 / 50,00 online/stacjonarne
Dla pracowników służby zdrowia50,00 / 50,00 online/stacjonarne
Dla przedstawicieli handlowych50,00 / 50,00 online/stacjonarne
PPOŻ150,00 online/stacjonarne
 Pierwsza pomoc przedmedyczna150,00 stacjonarne
 Szkolenia PPOŻ i inne zwolnione z podatku VAT
Kurs konserwatorów klap dymowych900,00online/stacjonarne
Kurs konserwatorów drzwi przeciwpożarowych900,00online/stacjonarne
Dla konserwatorów gaśnic750,00 / 850,00 online/stacjonarne
Dla konserwatorów hydrantów zewnętrznych750,00 / 850,00 online/stacjonarne
Dla konserwatorów hydrantów wewnętrznych750,00 / 850,00 online/ stacjonarne
Ochrona przeciwpożarowa150,00 stacjonarne
 Usługi cena netto ( 23% Vat )
Obsługa firm, zewnętrzna służba BHPdo uzgodnienia
Dokumentacja powypadkowa750,00
Oceny ryzyka zawodowego650,00
Instrukcje
Stanowiskowe50,00
BHP obsługi maszyn, urządzeń i narzędzi50,00
Audyt BHPod 500,00
Plan BIOZ
Indywidualne tworzenie planu BIOZod 550,00
Edytowalny plan BIOZ na CD97,00
 PPOŻ
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego od 2500,00
Przegląd gaśnic10,00 zł
Naprawa gaśnicy 2 kg30,00 zł
Naprawa gaśnicy 4 kg50,00 zł
Naprawa gaśnicy 6 kg60,00 zł
Przegląd hydrantów zewnętrznych180,00
Przegląd hydrantów wewnętrznych60,00
Ocena zagrożenia wybuchem5000,00