Cennik

  RODZAJ OFEROWANYCH USŁUGCENA FORMA SZKOLENIA
 Szkolenia BHPzwolnione z podatku VAT
Dla Pracodawców
Dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami97,00 / 150,00 online/stacjonarne
Dla pracodawców pełniących zadania służby BHP1290,00 online/stacjonarne
Dla Pracowników
W przypadku zatrudnienia nowego pracownika (szkolenie wstępne)50,00stacjonarne
W przypadku pracowników już zatrudnionych (szkolenie okresowe)
Dla osób kierujących pracownikami97,00 / 150,00 online/stacjonarne
Dla stanowisk robotniczych50,00 stacjonarne
Dla stanowisk administracyjno – biurowych i innych, których charakter
pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia,uciążliwe lub niebezpieczne
35,00 / 50,00 online/stacjonarne
Dla stanowisk  inżynieryjno – technicznych97,00 / 150,00 online/stacjonarne
Dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących
zadania tej służby
350,00 online/stacjonarne
Dla nauczycieli35,00 / 50,00 online/stacjonarne
Dla pracowników służby zdrowia35,00 / 50,00 online/stacjonarne
Dla przedstawicieli handlowych35,00 / 50,00 online/stacjonarne
PPOŻ150,00 online/stacjonarne
 Pierwsza pomoc przedmedyczna150,00 stacjonarne
 Szkolenia PPOŻ i inne zwolnione z podatku VAT
Kurs konserwatorów klap dymowych900,00stacjonarne
Kurs konserwatorów drzwi przeciwpożarowych900,00stacjonarne
Dla konserwatorów gaśnic850,00 stacjonarne
Dla konserwatorów hydrantów zewnętrznych850,00 stacjonarne
Dla konserwatorów hydrantów wewnętrznych850,00 stacjonarne
Ochrona przeciwpożarowa150,00 stacjonarne
 Usługi cena netto ( 23% Vat )
Obsługa firm, zewnętrzna służba BHPdo uzgodnienia
Dokumentacja powypadkowa550,00
Oceny ryzyka zawodowego650,00
Instrukcje
Stanowiskowe30,00
BHP obsługi maszyn, urządzeń i narzędzi30,00
Audyt BHPod 100,00
Plan BIOZ
Indywidualne tworzenie planu BIOZod 550,00
Edytowalny plan BIOZ na CD97,00
 PPOŻ
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego2500,00
Przegląd gaśnic10,00 zł
Naprawa gaśnicy 2 kg30,00 zł
Naprawa gaśnicy 4 kg50,00 zł
Naprawa gaśnicy 6 kg60,00 zł
Przegląd hydrantów zewnętrznych80,00
Przegląd hydrantów wewnętrznych60,00
Ocena zagrożenia wybuchem5000,00