Badania środowiska pracy

Akredytowane Laboratorium Środowiska Pracy “Grupa INTERLIS”
Pracownia Terenowa w Tomaszowie Maz.

email: pracowniatomaszow@interlis.pl
tel: 44 307 03 91 kom: 696 496 378

Akredytowane Laboratorium Środowiska Pracy wykonuje badania środowiskowe i pomiary zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa. Służą one do określenia oceny ryzyka zawodowego w miejscu pracy. Wyniki badań są jawne – nie należy ich ukrywać przed pracownikami, a także udostępnić odpowiednim organom kontrolnym. Jeżeli interesuje cię wykonanie badań, sprawdź jak przygotować firmę do pomiarów lub zapytaj o cenę usługi.

interlis_logo

WYBIERZ INTERESUJĄCY CIĘ POMIAR:

Kiedy należy wykonać badania środowiska pracy?

Badania i pomiary powinny zostać wykonane najpóźniej w przeciągu miesiąca od daty otwarcia zakładu pracy. Pomiary wykonuje się w zakresie stężenia szkodliwych czynników chemicznych, biologicznych lub fizycznych. Obowiązek ten spada na właściciela z tytułu rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 roku w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w miejscu pracy. W rozporządzeniu ustalono również, że badania środowiskowe muszą być wykonane w określonym czasie przez pracodawcę. W wypadku wprowadzenia zmian na stanowisku pracy, otrzymane wyniki pomiarów są podstawą do przygotowania oceny ryzyka zawodowego. W przypadku negatywnej oceny wynikającej z badań środowiska pracy, pracodawca ma obowiązek rozpoznania źródeł czynników szkodliwych dla zdrowia oraz wykazania warunków pracy narażonych na stężenia.

Eksperckie pomiary w środowisku pracy

Nasi eksperci zatrudnieni w Ekofit posiadają odpowiednie zasoby wiedzy, by w dokładny sposób zbadać czynniki szkodliwe w środowisku pracy. W Ekofit wyróżnia nas szybkość w działaniu i kompleksowe podejście do wykonywanych zadań. Wykonujemy pomiary hałasu, czynników pyłowych, czynników chemicznych, natężenia oświetlenia, mikroklimatu, drgań mechanicznych i wydatków energetycznych.

La­bo­ra­to­rium Śro­do­wi­ska Pra­cy przeprowadza pomiary środowiska pracy zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa. W oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 roku w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy każdy pracodawca zobowiązany jest do wykonania takich badań w okresie do jednego miesiąca od uruchomienia działalności lub w przypadku wprowadzenia zmian na stanowisku pracy Wyniki pomiarów są podstawą do przygotowania oceny ryzyka zawodowego zgodnej ze stanem rzeczywistym.

    Renata Bezat

    Pracownik laboratorium – Przedstawiciel regionalny

    tel. 44 307 03 91, kom. 696 496 378

    email: pracowniatomaszow@interlis.pl