Laboratorium – Badania i Pomiary Środowiska Pracy

Akredytowane Laboratorium Środowiska Pracy “Grupa INTERLIS”
Pracownia Terenowa w Tomaszowie Maz.

email: pracowniatomaszow@interlis.pl
tel: 44 307 03 91 kom: 696 496 378

Akredytowane Laboratorium Środowiska Pracy wykonuje badania środowiskowe i pomiary zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa. Służą one do określenia oceny ryzyka zawodowego w miejscu pracy. Wyniki badań są jawne – nie należy ich ukrywać przed pracownikami, a także udostępnić odpowiednim organom kontrolnym. Jeżeli interesuje cię wykonanie badań, sprawdź jak przygotować firmę do pomiarów lub zapytaj o cenę usługi.

Grupa interlis

WYBIERZ INTERESUJĄCY CIĘ POMIAR:

Akredytowane Laboratorium Środowiska Pracy wykonuje badania środowiskowe i pomiary zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa. Służą one do określenia oceny ryzyka zawodowego w miejscu pracy. Wyniki badań są jawne – nie należy ich ukrywać przed pracownikami, a także udostępnić odpowiednim organom kontrolnym. Jeżeli interesuje Cię wykonanie badań, sprawdź, jak przygotować firmę do pomiarów lub zapytaj o cenę usługi.

Kiedy należy wykonać pomiary w środowisku pracy?

Badania i pomiary powinny zostać wykonane najpóźniej w ciągu miesiąca od daty otwarcia zakładu pracy. Pomiary wykonuje się w zakresie stężenia szkodliwych czynników chemicznych, biologicznych lub fizycznych. Obowiązek ten spada na właściciela z tytułu rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 roku w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w miejscu pracy. W rozporządzeniu ustalono również, że badania środowiskowe muszą być wykonane w określonym czasie przez pracodawcę. W wypadku wprowadzenia zmian na stanowisku pracy otrzymane wyniki pomiarów są podstawą do przygotowania oceny ryzyka zawodowego. W przypadku negatywnej oceny wynikającej z badań środowiska pracy pracodawca ma obowiązek rozpoznania źródeł czynników szkodliwych dla zdrowia oraz wykazania warunków pracy narażonych na stężenia.

Eksperckie pomiary mikroklimatu na stanowisku pracy

Eksperci zatrudnieni w Ekofit posiadają odpowiednie zasoby wiedzy, by w dokładny sposób zbadać czynniki szkodliwe w środowisku pracy. W Ekofit wyróżnia nas szybkość w działaniu i kompleksowe podejście do wykonywanych zadań. Pomiary w środowisku pracy są bardzo ważne. Właśnie z tego powodu należy zwrócić szczególną uwagę na profesjonalizm w trakcie przeprowadzania badań. Nasi eksperci prowadzą badania z dbałością o dokładność i bezpieczeństwo miejsca pracy. Wykonujemy: pomiary hałasu, szkodliwych czynników pyłowych, drgań mechanicznych, natężenia oświetlenia, mikroklimatu i wydatków energetycznych. Prowadząc badania, stosujemy się do obowiązujących przepisów i dyrektyw, a metodologia badawcza, jaką wybieramy, jest dostosowana do środowiska oraz specyfiki pracy. Dzięki temu uzyskujemy rzetelne i realistyczne wyniki badań.

Dlaczego warto zaufać laboratorium Ekofit

La­bo­ra­to­rium Śro­do­wi­ska Pra­cy jest pracownią godną zaufania, ponieważ przeprowadza pomiary w środowisku pracy zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa. Każdy pracodawca powinien dbać o swoich pracowników. Z tego powodu należy stosować się do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 roku w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Rozporządzenie to mówi, że każdy pracodawca zobowiązany jest do wykonania takich badań w okresie do jednego miesiąca od uruchomienia działalności. Dodatkowo w przypadku wprowadzenia zmian na stanowisku pracy, pracodawca również jest zobowiązany do wykonania niezbędnych dla danego stanowiska pomiarów.

Wyniki pomiarów mikroklimatu na stanowisku pracy są podstawą do przygotowania oceny ryzyka zawodowego zgodnej ze stanem rzeczywistym. Ponadto są dobrą podstawą do wprowadzenia w przedsiębiorstwie właściwej polityki BHP, która pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo i zmniejszenie liczby wypadków w miejscu pracy. Z tego właśnie powodu laboratorium Ekofit jest godne zaufania.

Jeśli chcesz przeprowadzić pomiary środowiska pracy – skontaktuj się z nami!

La­bo­ra­to­rium Śro­do­wi­ska Pra­cy przeprowadza pomiary środowiska pracy zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa. W oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 roku w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy każdy pracodawca zobowiązany jest do wykonania takich badań w okresie do jednego miesiąca od uruchomienia działalności lub w przypadku wprowadzenia zmian na stanowisku pracy Wyniki pomiarów są podstawą do przygotowania oceny ryzyka zawodowego zgodnej ze stanem rzeczywistym.

Renata Bezat

Pracownik laboratorium – Przedstawiciel regionalny

tel. 44 307 03 91, kom. 696 496 378

email: pracowniatomaszow@interlis.pl