Jak Przygotować Firmę Do Pomiarów

Akredytowane Laboratorium Środowiska Pracy “Grupa INTERLIS”
Pracownia Terenowa w Tomaszowie Maz.

email: pracowniatomaszow@interlis.pl
tel: 44 307 03 91 kom: 696 496 378

Grupa interlis

1. Czym zajmuje się firma.

2. Z jakich pomieszczeń/hal składa się zakład – mile widziany plan pomieszczeń i ich powierzchnia.

3. Wybór stanowisk pracy, które mają być poddane badaniu.

4. Opis czynność pracownika na miejscu pracy.

5. Wykaz substancji chemicznych – karta charakterystyki.