G1 Dozór

Dozór – dedykowany jest dla osób na stanowiskach kierowniczych nadzorujących pracę innych, dla pracowników technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci  oraz dla właścicieli firm.

Z uprawnieniami dozoru w zakresie kontrolno-pomiarowym, można dokonywać przeglądu stanu technicznego instalacji i podpisywać protokoły z badań.

Szkolenia elektroenergetyczne G1 D prowadzone są na podstawie programu obejmującego tematykę egzaminu. Kursy są organizowane przez cały rok kalendarzowy.

Jesteśmy w stanie przeprowadzić kurs na uprawnienia elektroenergetyczne na terenie całego kraju w 48 godzin od przyjęcia zgłoszenia chęci przystąpienia do szkolenia.

Egzamin odbywa się w formie ustnej przed komisją kwalifikacyjną.

 

Cena kursu: 290,00 pln

Cena egzaminu: 185,00 pln
 

Wypełnij formularz kontaktowy,

a my skontaktujemy się z Tobą w celu ustalenia szczegółów lub pobierz wniosek, wypełnij i prześlij mailowo na adres: biuro@ekofit.pl

Wszystkie Kursy SEP