G1 Kursy elektryczne

Szkolenie jest przeznaczone dla osób zajmujących się eksploatacją lub/i dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetyczne w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu oraz kontrolno-pomiarowym, dla urządzeń wytwarzających, przetwarzające, przesyłające i zużywające energie elektryczną oraz inne urządzenia elektroenergetyczne m.in

  • Sieci, urządzenia i instalacje o napięciu do i powyżej 1 kV,
  • Zespoły prądotwórcze,
  • Urządzenia elektrotermiczne
  • Urządzenia do elektrolizy,
  • Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowy,
  • Sieci trakcyjnej,
  • Oświetlenia ulicznego.

 

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o uprawnieniach SEP.

 

Wybierz poziom kursu:

Jeśli chcesz zadać pytanie zadzwoń:

44 715 01 08 ; 608 404 427

lub napisz krótką wiadomość

Wszystkie Kursy SEP