Po co stosuje się urządzenia do badania hydrantów?

Podczas gaszenia pożarów konieczny jest stały dostęp do wody, do tego musi ona płynąć pod odpowiednio wysokim ciśnieniem. Hydranty nie są na co dzień używane, dlatego powinno się je systematycznie kontrolować pod kątem sprawności, w czym pomagają specjalistyczne urządzenia.

Co się sprawdza podczas przeglądu hydrantów?

Przegląd polega na weryfikacji stanu technicznego hydrantów. Zwykłe oględziny to za mało by stwierdzić, czy system ochrony przeciwpożarowej działa bez zarzutu i nie zawiedzie w razie nieszczęśliwego wypadku, dlatego do kontroli używa się jeszcze profesjonalnego sprzętu pomiarowego. Urządzenie do badania hydrantów jest przeznaczone do pomiaru ciśnienia i wydajności. Korzysta się z niego nie tylko podczas przeglądów okresowych, ale również w badaniach odbiorowych, kiedy dana instalacja jest po raz pierwszy oddawana do użytku.

Na podstawie tych badań można ocenić przepływ wody oraz działanie systemu ppoż. Urządzenia dostarczane przez Ekofit są niezwykle dokładne i precyzyjnie wskazują wartość ciśnienia wody oraz wydajność hydrantu w trakcie pracy. Znając wyniki, specjalista może ocenić gotowość do działania konkretnego hydrantu, natomiast gdy hydrant jest niesprawny, umieszcza się na nim nalepkę informacyjną, a właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek dokonać niezbędnych napraw bądź całkowitej wymiany hydrantu. Te same zasady dotyczą również hydrantów zewnętrznych, które najczęściej podlegają władzom gminy.

 

Jak wygląda urządzenie do badania hydrantów?

Zestaw składa się z korpusu-kolektora, manometru glicerynowego, nasady, węża, przełączników, dysz pomiarowych. W przypadku urządzeń do testowania hydrantów wewnętrznych zestaw obejmuje jeszcze zbiornik na wodę, z kolei przy badaniu hydrantów zewnętrznych używa się kolana kierunkowego na koronie obrotowej. Nowoczesne urządzenia do badań można uzupełnić o aplikację, program komputerowy oraz elektroniczny tester hydrantów.

Sprzęt od Ekofit jest wzorcowany laboratoryjnie – producent dołącza świadectwo wzorcowania do każdego zestawu. Dzięki kalibracji, układ pomiarowy wykazuje bardzo wysoką dokładność i dostarcza wiarygodnych wyników. Przeglądy hydrantów są przeprowadzane przez specjalistów, a zgodnie z przepisami, kontrolę hydrantów należy robić przynajmniej raz do roku.