Jak zadbać o bezpieczeństwo pracy?

W każdym zakładzie pracy istnieje ryzyko wypadku, dlatego tak ważne jest dbanie o BHP i ciągłe szukanie rozwiązań w zakresie poprawy bezpieczeństwa. Wiele tych kwestii reguluje prawo – przepisy określają normy dotyczące np. natężenia oświetlenia albo mikroklimatu. Co należy zrobić, aby bezpieczeństwo pracy było na najwyższym poziomie?

 

Jak zorganizować działalność firmy?

Organizacja ma wielkie znaczenie nie tylko dla wydajności przedsiębiorstwa, ale też dla bezpieczeństwa pracowników. Szczególnie w tych zakładach pracy, gdzie panują szkodliwe warunki, bardzo ważne jest ograniczenie ekspozycji na groźne czynniki oraz opracowanie szczegółowych procedur dotyczących tego, kto może przebywać w danych pomieszczeniach, jak długo oraz co należy zrobić przed wejściem do środka.

W ramach organizacji miejsca pracy przygotowywane są też drogi ewakuacyjne oraz sprzęt przeciwpożarowy – warto dodatkowo zapewnić załodze przeszkolenie z obsługi takiego sprzętu oraz pierwszej pomocy. Przeglądy gaśnic i pozostałych zabezpieczeń ppoż zaleca się przeprowadzać raz do roku. Dużym udogodnieniem dla pracowników jest również ergonomiczne wyposażenie – jeśli coś jest proste i wygodne w używaniu, rośnie wydajność pracy oraz poprawia się bezpieczeństwo pracowników.

Wszędzie tam, gdzie istnieją zagrożenia dla zdrowia i życia pracownika, koniecznie trzeba zapewnić odzież ochronną oraz akcesoria ochrony osobistej, jak kaski, gogle, hełmy, nauszniki przeciwhałasowe, maski z filtrami, akcesoria do ochrony przed upadkiem z wysokości.

 

Jak sprawdzić, czy organizacja pracy jest zgodna z normami?

Kontrole w zakładach pracy w większości są obowiązkowe – pomiarami zajmuje się niezależna, akredytowana jednostka, dysponująca odpowiednim sprzętem i wyszkoloną obsługą. Pracodawca we własnym zakresie też oczywiście może badać skuteczność wdrożonych rozwiązań i szukać nowych sposobów na poprawę bezpieczeństwa, pamiętając przy tym, że po każdej wdrożonej modyfikacji wskazane jest wykonanie nowych pomiarów, testujących zasadność przeprowadzonych zmian.

Profesjonalne badania środowiska pracy, organizowane przez Ekofit, obejmują pomiary hałasu, natężenia oświetlenia, mikroklimatu, czynników szkodliwych, drgań mechanicznych. Po zakończonych badaniach klient otrzymuje dokument opisujący wyniki oraz zalecenia zmian, jeśli pomiary wykazały niezgodność z normami.