Jak często wymagane są przeglądy hydrantów?

Hydrant zapewnia szybki pobór wody bezpośrednio z sieci wodociągowej, co ułatwia pracę straży pożarnej w razie zagrożenia pożarowego. Sprawność hydrantu jest bardzo istotna dla działania urządzeń gaśniczych, dlatego wymagane są ich regularne przeglądy. Jak to się odbywa?

 

Czy przeglądy hydrantów są obowiązkowe?

Hydranty znajdują się na zewnątrz oraz wewnątrz budynków. W obu przypadkach ich zadaniem jest dostarczanie wody do zwalczania pożarów. Przeglądy hydrantów są wymagane przepisami i odpowiada za nie właściciel sieci wodociągowej przeciwpożarowej. W przypadku, gdy hydrant znajduje się na prywatnej posesji, to jej właściciel, ewentualnie zarządca nieruchomości, ma obowiązek wykonać kontrolę. Częstotliwość przeglądów określa producent, jednak nie powinno się to odbywać rzadziej niż raz do roku. Co pięć lat należy jeszcze przeprowadzić badanie ciśnieniowe węży hydrantowych.

 

Jak wygląda przegląd hydrantu?

Przeglądu musi dokonać upoważniony specjalista – nie można tego zrobić we własnym zakresie. Ekofit wykonuje przeglądy techniczne hydrantów zgodnie z zalecanymi normami, a po zakończeniu czynności kontrolnych wystawiany jest protokół potwierdzający przydatność hydrantu do dalszego użytku.

W trakcie badania weryfikowany jest stan techniczny hydrantu oraz wszystkich urządzeń i akcesoriów tworzących system ochrony przeciwpożarowej. Specjalista sprawdza, czy hydrant jest prawidłowo zamocowany i we właściwym miejscu, bada też poziom ciśnienia oraz wydajności hydrantu. Kontrola obejmuje jeszcze wąż – nie może być na nim żadnych zniekształceń, pęknięć, przetarć czy zagięć, które mogłyby osłabić przepływ wody lub zupełnie uniemożliwić skorzystanie z hydrantu. Jeśli kontrola wykaże jakiekolwiek nieprawidłowości, zalecana jest naprawa uszkodzeń, a na instalacji umieszczana jest naklejka ostrzegająca o niesprawności hydrantu.

 

Dlaczego należy dbać o kontrolę hydrantów?

W przypadku pożaru liczy się szybka reakcja, bo ogień rozprzestrzenia się błyskawicznie i każda zwłoka zwiększa ryzyko nieszczęśliwego wypadku. Sprawny hydrant to większa szansa, że uda się w krótkim czasie zdławić ogień i nie dopuścić do jego rozprzestrzeniania, dzięki czemu życie ludzi nie będzie w niebezpieczeństwie.