Do czego służy zestaw do badania hydrantów?

Hydrant dostarcza wody podczas działań gaśniczych. Hydranty montowane są nie tylko na zewnątrz, ale również w budynkach, tak aby w razie pożaru można było szybko zacząć akcję ratunkową. Przeglądy hydrantów są obowiązkowe, a przeprowadzać je powinny osoby z uprawnieniami w tym zakresie.

Jak często trzeba robić przeglądy hydrantów?

Częstotliwość przeglądów zależy od wskazań producenta, ale nie powinno się to odbywać rzadziej niż raz w roku. Jeśli chodzi o hydranty wewnętrzne, to sprawdza się także stan węża, a próba na maksymalne ciśnienie jest przeprowadzana rzadziej niż w przypadku reszty systemu hydrantów, bo raz na pięć lat. Badania powinny się odbywać w zgodzie z Polską normą jakościową dotyczącą konserwacji hydrantów.

Przeglądy techniczne hydrantów zleca zarządca budynku lub właściciel terenu, na którym znajduje się hydrant. Przeglądów i konserwacji mogą dokonywać jedynie osoby posiadające wymagane przez przepisy uprawnienia. Każdy przegląd musi się zakończyć sporządzeniem protokołu, a jeśli specjalista stwierdzi usterkę hydrantu, przekazuje stosowne instrukcje zarządcy obiektu.

 

Jak przebiegają przeglądy hydrantów?

Przegląd ma na celu potwierdzenie, że hydrant działa sprawnie i spełni swoją funkcję podczas akcji gaszenia pożaru. Weryfikowany jest stan techniczny całego systemu przeciwpożarowego oraz działanie poszczególnych elementów. Bardzo ważną częścią przeglądu jest pomiar ciśnienia oraz wydajności – wykorzystuje się do tego zestawy do badania hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych.

Zestaw oferowany przez Ekofit to niezbędne narzędzie dla specjalistów zajmujących się okresowymi i odbiorowymi badaniami wydajności. W zestawie znajdują się wszystkie elementy potrzebne do badania zarówno hydrantów zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Do korpusu-kolektora dołączony jest manometr glicerynowy z rurką Bourdona, wzorcowane dysze pomiarowe, płasko składany wąż, nasady aluminiowe, przełączniki. Dysze pomiarowe wytwarzane są zgodnie z normą ISO 2768-1 oraz w klasie tolerancji m. Oprócz instrukcji obsługi, zestaw zawiera także kartę wydajności dysz pomiarowych oraz świadectwa wzorcowania manometru. Wysoką precyzję pomiaru potwierdzają także karty badania dysz przygotowane przez Politechnikę Krakowską ekspertyzy Głównego Urzędu Miar.