Szkolenie BHP dla pracodawców i pracowników z Ekofit!

Obowiązkiem pracodawcy jest przeszkolenie każdej zatrudnionej osoby z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Pod względem szczegółów szkolenia mogą się nieco różnić, ale podstawa jest zawsze ta sama – stanowią ją przepisy BHP zawarte w Kodeksie pracy.

 

Szkolenia BHP – kto podlega obowiązkowym

Każda zatrudniona osoba, bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, rodzaj umowy oraz czas jej trwania. Przeszkolenie muszą przejść także praktykanci i stażyści. Dopuszczenie do wykonywania pracy osób, które nie są odpowiednio wykwalifikowane i nie zapoznały się z treścią zasad BHP, jest złamaniem przepisów, za co pracodawca ponosi konsekwencje.

Szkolenia odbywają się w czasie pracy i są w całości finansowane przez pracodawcę – jeśli organizowane jest ono po godzinach, pracownicy powinni za ten czas otrzymać wynagrodzenie jak w przypadku pracy.

 

Szkolenia wstępne i okresowe – czym się różnią?

Prowadzone przez Ekofit szkolenia wstępne skierowane są do pracowników. Można je podzielić na dwie części: ogólną i stanowiskową. Ogólny instruktaż to zapoznanie się z podstawowymi zasadami BHP i regulaminem pracy obowiązującym w danym zakładzie, do czego dochodzi jeszcze krótka nauka udzielania pierwszej pomocy w razie nieszczęśliwego wypadku. Druga część szkolenia odnosi się konkretnie do zajmowanego stanowiska – pracownik dowiaduje się o zagrożeniach i ryzyku zawodowym, ochronie przed zagrożeniami oraz procedurach mających na celu zwiększyć bezpieczeństwo.

Szkolenia okresowe są dla pracodawców, kierowników i brygadzistów, osób zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, pracowników służb BHP oraz innych pracowników, którzy w trakcie wykonywania obowiązków służbowych pozostają narażeni na niebezpieczne i uciążliwe czynniki będące szkodliwe dla zdrowia. Zgodnie z prawem, szkolenia okresowe muszą się odbywać co trzy lata w przypadku pracowników na stanowiskach robotniczych, co pięć lat dla pracowników inżynieryjno-technicznych i co sześć lat dla kadry administracyjno-biurowej.

Za dotrzymanie terminów szkoleń BHP odpowiada pracodawca, ale może on do tego zadania wyznaczyć inną osobę. Szkolenia w Ekofit są bardzo wygodnym rozwiązaniem, ponieważ kursy nie muszą się odbywać stacjonarnie – zajęcia z pracownikami i kadrą kierowniczą mogą być prowadzone online, w dogodnym dla klienta terminie.