Czego nauczymy się podczas szkolenia SEP?

Szkolenie SEP dotyczy dozoru i eksploatacji sieci elektroenergetycznych. Jest ono wymagane dla osób, które chcą pracować w zawodzie elektryka, będą też pożądaną kompetencją w wielu innych branżach. W szkoleniach SEP może wziąć udział każdy, kto ma ukończone 18 lat.

 

Na czym polegają szkolenia SEP?

Jest to specjalne szkolenie, dzięki któremu można się starać o uprawnienia SEP. Po zakończeniu szkolenia uczestnik musi zdać egzamin przed komisją sprawdzającą stan jego wiedzy – samo odbycie kursu jeszcze nie uprawnia do uzyskania uprawnień SEP. Do szkolenia można przystąpić po ukończeniu 18 lat i nie jest do tego potrzebne żadne kierunkowe wykształcenie – wystarczy mieć ukończoną szkołę podstawową. Obecne przepisy wymagają odnawiania uprawnień SEP co pięć lat.

Szkolenie SEP trwa od kilku do kilkunastu godzin. Ekofit przygotowuje także specjalne kursy zamknięte dla pracowników danego zakładu. Program szkolenia jest uzależniony od stanowiska, jakie kursant planuje objąć po zdobyciu uprawnień. Poziom 1G to szkolenia elektryczne, przeznaczone dla osób, które zajmują się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji oraz sieci elektromagnetycznych. Poziom G2 to szkolenia energetyczne dla pracowników sieci cieplnych. Poziom G3 obejmuje szkolenia związane z dozorem i eksploatacją urządzeń oraz sieci gazowych.

 

Czy można odbyć szkolenia SEP przez internet?

W ofercie Ekofitszkolenia SEP organizowane online, w przystępnych cenach i elastycznych terminach, tak że każdy chętny bez problemu znajdzie zajęcia dla siebie. Szkolenia online dotyczą wszystkich rodzajów uprawnień. W trakcie szkolenia przekazywany jest bardzo szeroki zakres wiedzy teoretycznej i praktycznej, dzięki czemu uczestnik ma duże szanse na pozytywny wynik egzaminu poprzedzającego wydanie uprawień SEP.

Szkolenia Ekofit odbywają się za pośrednictwem dedykowanej platformy internetowej – nie trzeba przyjeżdżać do ośrodka, wystarczy komputer w domu, jednak już na sam egzamin przed państwową komisją trzeba się stawić osobiście, do siedziby SEP, w wyznaczonym dniu. Najtaniej wychodzą szkolenia SEP w większych grupach, ale można też organizować kursy w mniejszym gronie. Zgłoszenia na kursy SEP wysyła się poprzez formularz kontaktowy na stronie Ekofit.