Wypadek w drodze do pracy – co powinieneś wiedzieć?

Jeśli pracownik zostanie poszkodowany w trakcie wykonywania swoich obowiązków, w zasadzie nie ma wątpliwości, że nastąpił wypadek przy pracy. Do nieszczęśliwego zdarzenia dojść jednak może także w drodze do miejsca zatrudnienia albo w drodze powrotnej. Jak wtedy wygląda postępowanie?

Kiedy mówi się o wypadku w drodze do pracy?

Zgodnie z definicją, wypadek w drodze do pracy to wydarzenie nagłe i spowodowane przyczyną zewnętrzną, kiedy pracownik poruszał się z pracy do domu lub z domu do pracy, drogą najkrótszą lub zwyczajowo przyjętą i droga ta nie została przerwana, a jeśli była przerwa to czy była życiowo uzasadniona, a jej czas nie przekraczał granic potrzeby.

Droga do pracy zaczyna się od miejsca zamieszkania i kończy na wejściu do siedziby pracodawcy, lecz co istotne, do wypadku musi dojść na drodze uchodzącej za najkrótszą trasę do miejsca pracy, a jej pokonanie nie zostało przerwane, ewentualnie owa przerwa wynikała z istotnych potrzeb życiowych. Takim wypadkiem może być na przykład kolizja drogowa z udziałem pojazdu komunikacji miejskiej, upadek na śliskim chodniku, napad rabunkowy.

Pracownik musi o takim wydarzeniu jak najszybciej powiadomić swojego pracodawcę. Ustalanie, czy faktycznie doszło do wypadku, leży po stronie pracodawcy, który opiera się na oświadczeniu poszkodowanego, zeznaniach świadków, dowodach potwierdzających, że do danego zdarzenia faktycznie doszło oraz jakie były jego przyczyny. Na przygotowanie pełnej dokumentacji pracodawca ma 14 dni, licząc od momentu zgłoszenia wypadku przez poszkodowanego. EkoFit oferuje swoje wsparcie w przygotowywaniu całej dokumentacji oraz załatwianiu wymaganych przepisami formalności urzędowych.

 

Jakie są konsekwencje wypadku w drodze do pracy?

Po wypadku pracownik ma prawo do zwolnienia lekarskiego. Pracodawca wypłaca poszkodowanemu chorobowe, w wysokości 100 procent należnego wynagrodzenia, ale tylko przez 33 dni (14 dni w przypadku osób powyżej 50 roku życia). Po tym czasie, jeśli pracownik wciąż przebywa na chorobowym, wypłata świadczeń przechodzi na ZUS. Zasiłek chorobowy równy pełnej pensji pracownika należy się przez maksymalnie 182 dni. Kiedy ten termin zostanie przekroczony, a pracownik wciąż nie może wrócić do pracy, można starać się o wypłatę świadczenia rehabilitacyjnego. Osoby, które wskutek wypadku doznały trwałego uszczerbku na zdrowiu i nie są już zdolne do pracy, otrzymują rentę – jej przyznanie zależy od decyzji lekarza orzecznika ZUS.