Szkolenia BHP z Ekofit – najlepsze rozwiązanie dla Twojej firmy

Kwestia bezpieczeństwa i higieny pracy jest istotna w każdym przedsiębiorstwie, bo właśnie od niej zależy, czy pracownicy nie będą narażeni na wypadki. Tego ryzyka da się łatwo uniknąć dzięki profesjonalnym szkoleniom, zarówno dla zatrudnionej załogi, jak i osób odpowiedzialnych w firmie za BHP.

Czy szkolenia są obowiązkowe?

Każdy nowo zatrudniony pracownik musi przejść obowiązkowe przeszkolenie BHP, i bez tego nie powinno się go dopuszczać do pracy, nawet jeśli jest to proste, mało wymagające stanowisko. Odbycie takiego szkolenia pracownik potwierdza pisemnie, i taki dokument jest przechowywany w aktach osobowych. Dodatkowe szkolenia zaleca się w przypadku stanowisk o podwyższonym stopniu ryzyka oraz kiedy wykonywanie danej pracy wymaga posiadania uprawnień. Ponadto przeprowadzane są jeszcze okresowe szkolenia BHP, którym celem jest przypomnienie bądź zaktualizowanie zdobytej wiedzy i umiejętności.

Decydując się na kursy BHP z Ekofit klient ma pewność, że załoga otrzyma wszystkie niezbędne informacje oraz przejdzie zajęcia praktyczne, jeśli szkolenie tego właśnie wymaga. Większość oferowanych szkoleń można wygodnie odbyć przez internet, w dogodnym dla użytkowników terminie, są też zajęcia dodatkowe dla osób, którym nie udało się zdać egzaminu po zakończeniu podstawowego kursu.

 

Dlaczego szkolenia się opłacają?

Niewątpliwym atutem szkolenia w Ekofit jest zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz nabycie określonych uprawnień, na przykład w zakresie konserwowania sprzętu przeciwpożarowego. Wydawane zaświadczenia są honorowane przez wszystkie organy kontroli państwowej. Szkolenia można prowadzić oddzielnie dla kierowników oraz pracodawców, bo właśnie od ich dobrego przygotowania zależy bezpieczeństwo podwładnych, sprawna ewakuacja i udzielanie pomocy poszkodowanym.

Osoby po przeszkoleniu dokładnie wiedzą, jak się zachować w krytycznej sytuacji i potrafią udzielić pierwszej pomocy, natomiast w przypadku pracowników taka wiedza bardzo ułatwia bezpieczne wykonywanie swoich obowiązków – mając świadomość zagrożeń, jak i używając sprzętu według instrukcji, znacząco ogranicza się ryzyko nieszczęśliwego wypadku. Szkolenia dają też pewność, że urządzenia ppoż działają dobrze, a pracownicy wiedzą jak je obsługiwać.