Pomiar hałasu w środowisku pracy – co warto wiedzieć?

Hałas jest bardzo uciążliwy i ma realny wpływ na zdrowie człowieka, dlatego zalicza się go do zanieczyszczeń środowiska. Wszędzie tam, gdzie ludzie mieszkają, sprawdza się natężenie hałasu aby ograniczyć jego szkodliwe działanie. Ograniczenie hałasu wskazane jest także w miejscach pracy – w każdej firmie bada się poziom hałasu i podejmuje stosowne kroki by to zagrożenie wyeliminować.

 

Co mówią przepisy?

Pomiary hałasu w zakładzie pracy są obowiązkowe. Wykonuje się je w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 roku w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Nie ma przy tym znaczenia, czym zajmuje się firma – badania są konieczne zarówno w zakładach produkcyjnych, jak i biurach czy punktach usługowych.

Pomiar hałasu należy wykonać w trakcie pierwszego miesiąca działalności przedsiębiorstwa, potem za każdym razem, gdy dochodzi do zmian w organizacji stanowiska pracy. Na podstawie badań hałasu określa się stopień ryzyka zawodowego na danym stanowisku, a jeśli pomiar wykracza poza dopuszczalną normę, pracodawca musi hałas zredukować albo wyposażyć pracowników w stosowne środki ochrony osobistej.

 

Kto może przeprowadzić pomiary hałasu?

Wyniki badań muszą być precyzyjne i niezakłócone przez jakiekolwiek czynniki zewnętrzne, dlatego zajmują się tym akredytowane laboratoria. Pomiary są przeprowadzane zgodnie z normą PN-EN ISO 9612:2009. Ekofit we współpracy z Grupą Interlis oferuje badania hałasu z podziałem na czynności, pomiar całodzienny wśród grupy pracowników oraz pomiar hałasu całodzienny na stanowisku pracy. Audyt pozwala ocenić środowisko pracy, intensywność dźwięku wydawanego przez pracujące maszyny oraz natężenie hałasu na konkretnym stanowisku, przy uwzględnieniu zmian intensywności dźwięków w zależności od wykonywanych obowiązków.

 

Co dają pomiary hałasu w miejscu pracy?

Hałas ciężko jest zignorować, i każdy, kto przebywa w głośnym otoczeniu, prędzej czy później zacznie odczuwać negatywne skutki jego wpływu. Ekspozycja na hałas może także doprowadzić do częściowej albo całkowitej utraty słuchu. W hałasie pracuje się gorzej, pracownicy szybciej się męczą, pogarsza się ich samopoczucie, a to wszystko negatywnie odbija się na atmosferze i wydajności firmy.