RODO – Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

  • Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa EKOFIT Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bema 95, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, zwany dalej „Administratorem”. Mogą Państwo skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: Grupa EKOFIT Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bema 95, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, telefonując pod numer: 44 307 06 86 lub drogą elektroniczną, pisząc na adres e-mail: biuro@ekofit.pl
  • Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) Realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

b) Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 3.

  • Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.
  • Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
  • Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres od dnia nawiązania kontaktu w celu realizacji umowy lub przedstawienia oferty przez okres niezbędny do realizacji umowy, a po tym okresie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
  • Administrator przekaże Twoje dane następującym kategoriom odbiorców: firmom lub instytucjom przy współpracy, których wykonywana jest umowa, a także do wykonania obowiązków prawnych spoczywających na administratorze i w jego imieniu.
  • Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  • Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
  • W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,  w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.